Skip to content

การโอนรถยนต์

September 11, 2012

ผมขายรถจักรยานยนต์ เอกสารแรกของตัวเอง ความวุ่นวายพอสมควร
ในการค้นหาข้อมูล ฉันยังพบว่ามันสามารถใช้ได้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละที่มัน
ผมเขียนถึงคุณ

การโอนรถยนต์ โดยยานพาหนะสำหรับแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับส่วนของการขนส่ง
มีหลักฐาน
ในแต่ละสถานการณ์และทุกคำขอ
หนึ่งโดยเฉพาะ โอนซื้อขายรถยนต์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
() การลงทะเบียนของรถของคน
หลักฐาน (B) ของเจ้าของสำหรับใบเสร็จรับเงินเช่นสัญญา
เป็นต้น
หลักฐาน (C) ของประชาชนซึ่งรวมถึงเนยมอบหมายภาพ
และยังสำเนาของภาพประจำตัวหรือลงทะเบียน ใบรับรองหรือการลงทะเบียน
นิติบุคคลที่จดทะเบียน
สอง โอนโดยการให้เช่ารถยนต์หรือสถานการณ์การซื้อขาย
() การลงทะเบียนของรถของคุณ
(B) สำเนาสัญญาเช่าหรืออาจจะเป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข
(C) ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือการขายที่นำเสนอสำเนาทั้งหมด
หลักฐาน (D) ของงาน ID และ ID ภาพ
พลัสสำเนาภาพของการลงทะเบียน
3 ถ่ายโอนโดยรถยนต์ไปรับมรดกตามพินัยกรรม
() การลงทะเบียนของรถของคุณ
(B) สำเนาหนังสือรับรองการตายในหรือภาพ Ehgamrdk
(C) และเราจะพิสูจน์
ระบุ (D) ในผู้รับประโยชน์และผู้ดูแล
จะ (ถ้ามี) เช่นภาพถ่ายบัตรประจำตัวและยังสำเนาของภาพ
การลงทะเบียนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เมื่อได้รับการร้องขอใน หลักฐานและแอพพลิเคชันที่มีความเหมาะสม
ดำเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบยานพาหนะยกเว้นข้อ จำกัด การโอนรถยนต์ สอง (โดยการเช่าหรือซื้อ
เสนอ) มีแนวโน้มที่จะไม่ตรวจสอบ
(2) การลงทะเบียนกับโปรแกรมพร้อมด้วยหลักฐาน
ผ่านรถยนต์ และยังทำหน้าที่ในประมวลรัษฎากร เมื่อที่เป็น
ไปยื่นขอภาษีและรถยนต์โอน
(3) การบันทึกไว้ในการโอนรถยนต์และการลงทะเบียนใบอนุญาตและยานพาหนะ
ลงนามต่อนายทะเบียน
(4) จ่ายบัตรลงทะเบียนของรถ
โอนผู้โอนเช่นเดียวกับรถผู้รับโอนจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน
นับจากวันที่โอนเป็นภายในรายงาน ให้ผู้ยื่นคำขอใช้จ่ายอัตราโทษ
กำหนดก่อนที่จะ

โดยพื้นฐานแล้วมีกรณีดังกล่าวจำนวนมากของการโอนรถยนต์เป็น รถยนต์หรือรถบรรทุกบริการรถยกเว้นอากรนำเข้า
สิ่งอื่น ๆ เฉพาะในการโอนเป็น การโอนรถยนต์

อธิบายสถานการณ์ของยานพาหนะท​​ี่ขาย ฉันทำ
มันซื้อขายขายอย่างตรงไปตรงมาจะต้องจ่าย
ความละเอียดที่อยู่ภายในเอกสารแรก
ประเภทหนึ่งขอโอนและ 1 ชุดโอน
สองเล่มทะเบียน
สามเจ้าของบัตร ชื่อที่คล้ายกันในหนังสือ
4 ผู้ซื้อบัตร
ห้าคัดลอกซื้อ
หกคัดลอกขาย (ไม่เข้าใจอย่างแท้จริง. วิธีที่จะใช้มัน)
เมื่อการถ่ายโอนไปยังกองการขนส่งกล่าวว่าทั้งสองมีเอกสารเช่นนี้
หากโอนถูกระงับ คือการให้อำนาจประชาชนอื่น ๆ ที่จะใช้สำหรับเรา
ฉันมักจะไม่ให้มีการ
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนลอย
7 พลังงานของอัยการ แต่ผู้ที่จะให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเฉลิมฉลองที่สามทำมัน
มี
8 รถควรมีใบอนุญาตจอดรถ คัดลอกบนโฮสต์
แล้วฉันจะเพิ่ม 1 มากขึ้นไป
– รายการต้องไม่ได้มีวิธีการรักษาที่ชัดเจน
– ไม่จำเป็นต้องให้ตรงกับลายเซ็นลายเซ็นบนสมุดทะเบียนถูกขายหมดแล้ว
– พยานควรลงจะอยู่ในแต่ละจุด
– Trigger ซื้อ – ขายมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการโอนสูง
จะสูงในเวลาเดียวกัน ฉันกรอกแบบฟอร์มตัวเองต่ำกว่าต้นทุนการขายจริง

ได้รับของรถ ผมต้องย้ายเขาไปเอกอึนฮยอกระบุทั้งหมด
โอนตัวเองลอยอยู่ โอนค่า? 530 เมื่อรถคันนี้จะไม่ใกล้กับพวกเขา

วันที่โอนจะต้องสร้างขึ้นเพื่อกรมขนส่งของรถกับผม Lodge
ตรวจสอบว่าปริมาณรถ ปริมาณถังตรงกับปริมาณที่จะกลายเป็นโอน
รายการรอประมาณสองชั่วโมงที่จะจบ

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: